درباره گروه فنی تاپ

گروه فنی تاپ در سال 1390 ابتدا با ارایه خدمات طراحی و مهندسی به شرکت های ماشین‌سازی تاسیس شد و سپس در فرآیند همکاری با شرکت های ساخت ماشین‌آلات صنایع غذایی و دارویی، درخواست های ساخت ماشین‌آلات خاص که شرکت‌های مذکور توان یا فرصت  انجام آن را نداشتند از سوی تولید کنندگان به ما ارجاع شد. با شروع فعالیت های ساختی در سال 1396 مسیر ماشین‌سازی در گروه فنی تاپ استارت شده و تا به امروز با داشتن کارگاه و سیستم ماشین سازی مستقل، 8 نفر به صورت مستقیم و بیش از 50 نفر به صورت غیرمستیقیم با ما همکاری دارند.

گروه فنی تاپ ماشین افتخار دارد با رویه های علمی و مهندسی در صنعت ماشین سازی بیش از 100 پروژه انجام داده که به دلیل خاص بودن و پیچیدگی، کمتر واحد ماشین سازی عهده دار این گونه  فعالیت ها می گردد.

هدف و چشم‌انداز

با توجه به این که بسیاری از رقبای ما در این زمینه یا از ساخت یک دستگاه خاص که به تجربه در ساخت و یا تعمیر آن مهارت داشتند شروع کردند و هیچ گونه طراحی و مهندسی را در کارشان استفاده نمی کنند و از این رو بسیاری از ایشان کارهای سفارشی را قبول نمی‌کنند ولی ما به دلیل تجربیات کار در زمینه تامین ماشین‌آلات شرکت‌های بزرگ مانند مزمز و چی‌توز و گلرنگ و… در 10 سال گذشته و مهندسی معکوس و تعمیر ماشین‌آلات اروپایی و آمریکایی، این توان را داریم که در موارد مشابه و شرکت‌های غذایی چنین فعالیت هایی را انجام دهیم.

هدف ما ایجاد سیستم طراحی و مهندسی ماشین‌آلات صنایع غذایی و بهداشتی با قابلیت‌های به روز و قابل رقابت با شرکت های مطرح دنیا می باشد.